Melgaard IT - Reklamationsret

Reklamationsret hos Melgaard IT

Vi giver 24 måneders reklamationsret på alle varer. Det betyder, at du i op til 24 måneder fra købsdato kan reklamere over eventuelle fejl og mangler.

Du skal huske at reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden to måneder, anses reklamationen for at være rettidig.

 

Bevisbyrden

Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder formodes fejlen at have været til stede ved overdragelsen, og det er sælger, der skal sandsynliggøre det modsatte. De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre dette.

 

Hvis varen har en mangel

Hvis du mener, at din vare lider af en mangel, vil vi udbedre manglen ved at lade din vare reparere af autoriserede fagfolk, i visse tilfælde kan andre løsninger komme på tale (jvf. købeloven).

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis fejlen skyldes slitage, ukorrekt brug (f.eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f.eks. lynnedslag). I sådanne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

I forbindelse med undersøgelser af din vare har Melgaard IT ret til at tage et fejlsøgnings gebyr som skal betales af dig, hvis det viser sig, at fejlen ikke er omfattet af reklamationsretten.

 

Hvornår bortfalder reklamationsretten?

Reklamationsretten bortfalder, hvis du selv er skyld i manglen. Det kan fx være, hvis du har brugt varen forkert eller der er blevet foretaget uautoriseret reparation eller hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart.

 

Reparation

For at indlevere en vare til reparation skal du medbringe det Melgaard IT, Bredgade 27, 6900 Skjern. Husk din originale kvittering. Du kan også sende varen og kvitteringen til os.

 

Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Melgaard IT skal være forsvarligt indpakket.

Ved CPU'er, ram, harddiske m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at dine rettigheder bortfalder.

Melgaard IT anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Melgaard IT. Yderligere har du mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Alle produkter, der modtages fra Melgaard IT indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af dine rettigheder. 

Ved bundkort produkter skal beskyttelses dækslen over CPU soklen være monteret inden returnering. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af dine rettigheder.

 

Tvivler

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål kontakt os på kontakt@melgaardit.dk eller på telefon 32217000

 

Returadresse

Melgaard IT
Jernbanegade 1
6900 Skjern

ATT: RMA

Husk at vedlægge RMA formularen samt kopi af kvitteringen i pakken sammen med varen.
Det er muligt at indlevere returneringen i vores butik på samme adresse

Melgaard IT opfordrer kunden til at tage kopi/backup af samtlige data. Melgaard IT kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af Melgaard IT måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.